اخبار

شرایط اخذ نمایندگی burger king ۱)برای گرفتن شعبه از این شرکت مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ $ + KDV باید پرداخت شود و این قرارداد به مدت ۲۰ سال میباشد و هر ماه ...