مدارس ترکیه

مدارس ترکیه

سیستم آموزشی مدارس ترکیه طبق مصوبه سازمان ÖSYM شامل ۱۲ سال تحصیلی می باشد و از ۳ مرحله تشکیل شده است. دوره اول دوره ۴ ساله ابتدایی، دوره دوم دوره ۴ ساله راهنمایی و دوره سوم دوره ۴ ساله متوسطه می باشد.

سیستم آموزشی در مدارس ترکیه

 

مقاطع ۱۲ ساله تحصیلی در مدارس ترکیه :

 • پیش دبستانی (Anaokulu)

طبق سیستم آموزشی در مدارس ترکیه مقطع پیش دبستانی (Okul Öncesi) دوره ای برای آمادگی کودکان به مدرسه است. مدارس پیش دبستانی ترکیه (Ana okulu) برای کودکان ۳ تا ۵ سال (۳۷-۷۲ ماهه) می باشد و در این دوره مهارت های یادگیری کودکان برای آمادگی به مدرسه شکوفا می گردد. اجباری برای شرکت کردن کودکان در دوره پیش دبستانی وجود ندارد.

 • دوره دبستان (İlköğretim)

دوره دبستان (İlkokul) برای کودکان ۵/۵ ساله (۶۶ ماهه) و بیشتر شامل می شود‍‍‍، اولیاء برای اطمینان از آمادگی فرزندان خویش می توانند به پزشک مراجعه کرده و برگه صلاحیت تحصیلی بگیرند. کودکان واجد شرایط بر اساس موقعیت محل اقامت به صورت اینترنتی و اتوماتیک در نزدیک ترین مدرسه محل اقامت شروع به تحصیل می کنند.

طبق سیستم آموزشی در مدارس ترکیه دوره دبستان دوره ای ۴ ساله برای شکوفا سازی و بکارگیری مهارت های آموزشی و یادگیری با بکارگیری روش های آموزشی و پرورشی ساده و موضوع محور در راستای چهارچوب های آموزشی می باشد. پیش از شروع دوره دبستان دوره ای ۳ ماهه برای آمادگی دانش آموزان به دبستان برگزار می شود. دانش آموزان در سال دوم تحصیلی فراگیری زبان انگلیسی، در سال سوم تحصیلی فراگیری علوم فنی و در سال چهارم فراگیری علوم دینی را به صورت اجباری شروع می کنند.

برنامه هفتگی برای آموزش در دوره دبستان ۳۰ ساعت در هفته بوده و به صورت ذیل می باشد :

دروس آموزشیاولدومسومچهارم
زبان ترکیTürkçe۱۰۱۰۸۸
ریاضیاتMatematik۵۵۵۵
علوم زندگیHayat Bilgisi۴۴۳
علوم فنیFen Bilgisi۳۳
علوم اجتماعیSosyal Bilimler۳
زبان خارجیYabancı Dil۲۲۲
علوم دینی و اخلاقDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi۲
علوم بصریGörsel Sanatlar۱۱۱۱
موسیقیMüzik۱۱۱۱
فعالیت های بدنی و بازیOyun ve Fiziki Etkinlikler۵۵۵۲
امنیت ترافیکیTrafik Güvenliği۱
دموکراسی و حقوق انسانİnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi۲
فعالیت آزادSerbest Etkinlikler۴۲۲
 • راهنمایی (Ortaokul)

در نظام آموزشی مدارس ترکیه ورود و تحصیل در دوره راهنمایی همانند دوره ابتدایی به صورت اتوماتیک و از طریق اینترنت بر اساس محل اقامت صورت می پذیرد. در دوره راهنمایی برای آماده کردن دانش آموزان به عنوان افرادی مستقل به دانش آموزان حق انتخاب داده می شود و دانش آموزان علاوه بر دروس اجباری می توانند از مجموع ۳۵ ساعت تحصیلی ۶ ساعت را به دروس اختیاری اختصاص داده و در شکل گیری شغل و هویت فردی نقش به سزایی داشته باشند، این انتخاب ها نشانگر علاقه و آینده شغلی دانش آموز می باشند. در دوره راهنمایی به زبان های خارجی و علوم فنی هفته ای ۴ ساعت اختصاص داده می شود.

در جدول های زیر دروس اجباری و اختیاری به همراه سطح تحصیلی و ساعت اختصاص داده شده به ازای هر هفته نمایش داده می شود:

دروس آموزشی اجباریپنجمششمهفتمهشتم
زبان ترکیTürkçe۶۶۵۵
ریاضیاتMatematik۵۵۵۵
علوم فنیFen Bilgisi۴۴۴۴
علوم اجتماعیSosyal Bilimler۳۳۳
تاریخ انقلاب ترکیه و آتاتورک شناسیT.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük۲
زبان خارجیYabancı Dil۳۳۴۴
علوم دینی و اخلاقDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi۲۲۲۲
علوم بصریGörsel Sanatlar۱۱۱۱
موسیقیMüzik۱۱۱۱
آمادگی جسمانی و ورزشBeden Eğitimi ve Spor۲۲۲۲
تکنولوژی و طراحیTeknoloji ve Tasarım۲۲
فناوری اطلاعات و برنامه نویسیBilişim Teknolojileri ve Yazılım۲۲
راهنمایی و برنامه ریزی شغلیRehberlik ve Kariyer Planlama۱
دروس اختیاریSeçmeli Dersler۶۶۶۶

هر یک از دروس انتخابی به مدت ۲ ساعت در هفته آموزش داده می شوند، دروس مربوط به حوزه هنر و ورزش از این قانون مستثنی بوده و به مدت ۴ ساعت در هفته آموزش داده می شوند.

لیست دروس اختیاری به شرح ذیل می باشد:

دروس آموزشی اختیاریحوزه آموزشیسال تحصیلی
قرآنKuran-ı Kerimعلوم دینی و اخلاقDin & Ahlak Bilgisiپنجم، ششم، هفتم، هشتم
زندگی حضرت محمد(ص)Hz. Muhammed’in Hayatıعلوم دینی و اخلاقDin & Ahlak Bilgisiپنجم، ششم، هفتم، هشتم
اصول دینTemel Dini Bilgilerعلوم دینی و اخلاقDin & Ahlak Bilgisiپنجم، ششم، هفتم، هشتم
توانایی قرائتOkuma Becerileriعلوم زبانیDil & Anlatımپنجم، ششم
نویسندگی و اصول نویسندگیYazarlık & Yazma Becerileriعلوم زبانیDil & Anlatımپنجم، ششم، هفتم، هشتم
زبان های زنده و لهجه هاYaşayan Diller & Lehçelerعلوم زبانیDil & Anlatımپنجم، ششم، هفتم، هشتم
علوم ارتباطیİletişim & Sunum Becerileriعلوم زبانیDil & Anlatımپنجم، ششم، هفتم، هشتم
زبان خارجی دوم۲.Yabancı Dilزبان های خارجیYabancı Dilهفتم، هشتم
علوم پایهBilim Uygulamalarıعلوم فنی و ریاضیاتFen Bilimleri & Matematikپنجم، ششم، هفتم، هشتم
علوم ریاضیMatematik Uygulamalarıعلوم فنی و ریاضیاتFen Bilimleri & Matematikپنجم، ششم، هفتم، هشتم
علوم محیطیÇevre & Bilimعلوم فنی و ریاضیاتFen Bilimleri & Matematikهفتم، هشتم
فناوری اطلاعات و برنامه نویسیBilişim Teknolojileri & Yazılımعلوم فنی و ریاضیاتFen Bilimleri & Matematikهفتم، هشتم
علوم بصریGörsel Sanatlarهنر و ورزشSanat & Sporپنجم، ششم، هفتم، هشتم
هنر و ورزشMüzikهنر و ورزشSanat & Sporپنجم، ششم، هفتم، هشتم
علوم ورزشیSpor & Fiziki Etkinliklerهنر و ورزشSanat & Sporپنجم، ششم، هفتم، هشتم
بازیگری(درام)Dramaهنر و ورزشSanat & Sporپنجم، ششم
بازی های فکریZeka Oyunlarıهنر و ورزشSanat & Sporپنجم، ششم، هفتم، هشتم
آموزش تفکرDüşünme Eğitimiعلوم اجتماعیSosyal Bilimlerهفتم، هشتم
علوم رسانهMedya Okuryazarlığıعلوم اجتماعیSosyal Bilimlerهفتم، هشتم
حقوق و عدالتHukuk & Adaletعلوم اجتماعیSosyal Bilimlerششم، هفتم
فرهنگ مردمیHalk Kültürüعلوم اجتماعیSosyal Bilimlerششم، هفتم
 • دبیرستان (Lise)

طبق سیستم آموزشی در مدارس ترکیه ،‌ دانش آموزان ۱۴ الی ۱۸ ساله ای که ۸ سال آموزشی ابتدایی و راهنمایی را به اتمام رسانده اند وارد دبیرستان می شوند، دوره دبیرستان از سال های تحصیلی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ به صورت اجباری می باشد.

دوره تحصیلی دبیرستان ۴ ساله می باشد و دبیرستان های مختلفی برای تحصیل دانش آموزان وجود دارد. دانش آموزان بر اساس علایق و توانایی هایی که دارند در یکی از دبیرستان ها ثبت نام نمایند. شرط ورود به دبیرستان های ترکیه شرکت در آزمون  Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) TEOG) می باشد.

 • دبیرستان فنی (Fen Lisesi)

دانش آموزانی در رشته های ریاضیات و فنی توانایی های قابل توجهی دارند آماده تحصیل در دبیرستان های فنی می باشند، دبیرستان های فنی مکانی برای پرورش دانش آموزان به عنوان دانشمندان آینده می باشند.

در دبیرستان های فنی دانش آموزان به واسطه تحقیق در رشته های علمی و تکنولوژی می توانند با استفاده از اطلاعات جدید و مطالعه مقالات و پروژه ها  دست به اختراعات جدیدی بزنند. مدت زمان تحصیل در دوره دبیرستان ۴ سال تحصیلی می باشد و به دو صورت مدارس روزانه و مدارس اقامتی (دارای خوابگاه) می باشند، زبان خارجی آموزشی در دبیرستان های فنی زبان انگلیسی می باشد.

 • دبیرستان علوم اجتماعی (Sosyal Bilimler Lisesi)

دبیرستان های علوم اجتماعی با هدف پرورش علاقه مندان به رشته های علوم اجتماعی و ادبیات در رشته های مربوطه به واسطه آموزش مهارت های مورد نیاز در حال فعالیت آموزشی می باشند. دروس آموزشی با هدف پرورش دانشمندان برگزیده و شکفتن توانایی نهفته دانش آموزان به صورت تخصصی بررسی و انتخاب گردیده است.

همچنین دانش آموزان به واسطه دروس آموزشی در حال شناخت ویژگی های اجتماعی و سیاسی جامعه بوده و با فرهنگ اداری و سیاسی جامعه آشنا می شوند. دوره تحصیلی به همراه ۱ سال دوره پیش نیاز ۵ سال می باشد و مجموع دانش آموزان در هر کلاس حداکثر ۳۰ نفر می باشد. دبیرستان های علوم اجتماعی دارای بیشترین آمار قبولی دانشگاهی در بین دیگر دبیرستان می باشند.

 • دبیرستان آناتولی (Anadolu Lisesi)

دبیرستان های آناتولی همانند دبیرستان های ایران در حال آموزش مهارت های کلی برای دانش آموزان در حال تحصیل در رشته های مختلف برای آمادگی به ورود دانش آموزان به رشته های دانشگاهی می باشند.

اهداف دبیرستان های آناتولی آماده کردن دانش آموزان برای تحصیل در رشته های دانشگاهی بر اساس علاقه، توانایی و موفقیت های فردی به واسطه آموزش زبان های خارجی و علوم و تکنولوژی های نوین جهان در سطح دانشگاهی می باشد. مدت زمان تحصیل در دبیرستان آناتولی ۴ سال می باشد. دانش آموزانی در دبیرستان های آناتولی تحصیل کرده اند موفق به کسب میانگین معدل ۴۵۰-۵۰۰ امتیازی می شوند که رتبه قابل قبولی برای ورود به دانشگاه های مورد علاقه می باشد.

 • دبیرستان مشاغل و تکنیک (Meslek ve Teknik Lisesi)

دبیرستان های مشاغل و تکنیک در واقع دبیرستان های کار و دانش می باشند، بر اساس مصوبه آموزش و پرورش کشور ترکیه ۲۲ دبیرستان در حال فعالیت و آموزش دانش آموزان در رشته های تحصیلی مختلف می باشند. اهداف آموزشی این مدارس ارائه آموزش های شغلی برای آشنایی با فرهنگ کاری و شغلی موجود در جامعه و حداقل یک زبان خارجی برای دانش آموزان در حال تحصیل می باشد.

مدت زمان تحصیل در دبیرستان های مشاغل و تکنیک ۴ سال می باشد مدارس مشاغل و تکنیک بر اساس قانون مصوبه به عنوان مدارس چند برنامه ای نیز یاد می شوند. فارغ التحصیلان از این دبیرستان ها فوق دیپلم محسوب می شوند و می توانند بدون آزمون ورودی شروع به تحصیل در رشته های کاردانی بکنند.

فارغ التحصیلان از این مدارس گواهی مهارت و برگه شروع به کار در حرفه خود می گیرند و می توانند به عنوان تکنیسین در واحد های صنفی شروع به فعایت بکنند.

لیست زیر شامل رشته ها و مشاغل تحصیلی در این دبیرستان ها می باشد:

 • دبیرستان مشاغل پزشکی (Sağlık Meslek Lisesi)

دبیرستان های مشاغل پزشکی مدارسی هستند که با هدف آموزش دانش آموختگان رشته های وابسته به علوم پزشکی در سازمان های دولتی و خصوصی تاسیس گردیده اند. وزارت آموزش و پرورش کشور ترکیه با هدف آموزش افراد دارای مهارت و توانایی در رشته های مختلف وابسته به علوم پزشکی با آموزش مهارت های علوم مختلف و زبان انگلیسی اقدام به تاسیس این مدارس کرده است. فارغ التحصیلان از این مدارس به عنوان دستیار پرستار، دستیار ماما و تکنیسین بهداشت تلقی می شوند.

 • دستیار پرستار :

فارغ التحصیلان از این رشته تحصیلی تحت نظر پرستاران در بیمارستان ها به عنوان دستیار پرستار فعالیت می کنند و وظیفه نظارت روزانه بر روند بهبود بیماران، انجام فعالیت های روزانه بیماران، پیگیری برنامه غذایی بیماران، نظافت روزانه بیماران و همراهی بیماران را دارند.

 • دستیار ماما :

فارغ التحصیلان از این رشته تحصیلی تحت نظر ماماها در بیمارستان ها به عنوان دستیار ماما فعالیت می کنند و و وظیفه نظارت روزانه بر روند بهبود بیماران، انجام فعالیت های روزانه بیماران، پیگیری برنامه غذایی بیماران، نظافت روزانه بیماران و همراهی بیماران را دارند.

 • تکنیسین بهداشت :

فارغ التحصیلان از این رشته تحصیلی در بیمارستان ها به عنوان تکنیسین بهداشت فعالیت می کنند و و وظیفه نظارت روزانه بر روند بهبود بیماران، انجام فعالیت های روزانه بیماران، پیگیری برنامه غذایی بیماران، نظافت روزانه بیماران و همراهی بیماران را دارند.

 • دبیرستان مشاغل تجاری (Ticaret Meslek Lisesi)

دبیرستان های مشاغل تجاری در حال آموزش حسابداران و تاجرین عرصه های دولتی و خصوصی، بازاریابان و صاحبین مشاغل، مدیران شرکت و مسیولین دفتری و ماهرین تکنیک های شغلی با دانستن حداقل یک زبان خارجی می باشند. طبق سیستم آموزشی در مدارس ترکیه مدت زمان تحصیل در ۴ سال می باشد و فارغ التحصیلان از این رشته ها بدون آزمون ورودی می توانند وارد دانشگاه شوند.

 • رشته های حسابداری و تجارت:
  • حسابداری
  • حسابداری کامپیوتری
  • بانکداری
  • تجارت خارجی
  • بورس
  • تعاونی
 • رشته های بیمه و مدیریت بحران :
 • بیمه گری
 • نمایندگی بیمه
 • رشته های بازاریابی
 • مدیریت فروش
 • بازاریابی و روابط عمومی
 • مغازه داری و عمده فروشی
 • مشاوره املاک
 • مدیریت شرکت و مسئول دفتری
 • مدیریت و مسئول دفتری اماکن تجاری
 • مسئول دفتری حقوقی
 • مسئول دفتری اماکن پزشکی
 • مسئول دفتری مدیریت
 • مسئول دفتری شرکت
 • مسئول دفتری اداره جات
 • رشته های کامپیوتر
 • برنامه ریزی کامپیوتر
 • سخت افزار کامپیوتر
 • کامپیوترهای رومیزی
 • دبیرستان مشاغل ارتباطی (İletişim Meslek Lisesi)

دبیرستان مشاغل ارتباطی مدارسی هستند که با توجه پیشرفت کشورها نیاز به ارتباطات بین المللی افزایش یافته و ایجاد ارتباط دارای اهمیت ویژه ای شده است، از این رو برای ایجاد مشاغل برای افراد دارای مهارت و توانایی در این رشته ها با آموزش زبان های خارجی و علوم وابسته به رشته در حال آموزش به زبان آموزان می باشند.

مدت زمان تحصیل در این مدارس ۴ سال می باشد و فارغ التحصیلان می توانند در مشاغل خبر نگاری، رادیو و تلویزیون، روابط عمومی و معرفی مشاغل ارتباطی در سازمان های دولتی و خصوصی شروع به فعالیت کنند.

 • دبیرستان مشاغل هتلداری، توریسم و گردشگری (Turizm Meslek Lisesi)

در دبیرستان مشاغل هتلداری، توریسم و گردشگری به دانش آموزان علوم پایه و زبان های خارجی مورد نیاز برای فعالیت در این مشاغل آموزش داده می شوند. مدت زمان آموزش در این مدارس ۴ سال تحصیلی می باشد.

دانش آموزان در حال تحصیل در این مدارس در فصول پاییز و زمستان در حال تعلیم علوم مورد نیاز به صورت تئوریک بوده و در فصول بهار و تابستان نیز در حال تعلیم علوم آموزشی به صورت عملی در مکان های توریستی می باشند. فارغ التحصیلان از این مدارس می توانند بدون آزمون وارد دانشگاه شوند. دانش آموزان در این دبیرستان ها میتوانند در رشته های پذیرش، خدمات، آشپزخانه، مسیولین طبقات و آژانس های مسافرتی فعالیت کنند.

 • دبیرستان مشاغل فنی دخترانه (Kız Meslek Lisesi)

دبیرستان مشاغل فنی دخترانه مدارسی هستند که مخصوص آموزش برای دختران می باشد و آموزش در این مدارس همانند مدارس مشاغل و تکنیک می باشد با این فرق که آموزش بعضی از علوم با زبان های خارجی می باشد و به همراه ۱ سال آموزش پیش نیاز ۵ سال می باشد. آموزش در ۲۱ رشته مختلف به همراه یکی از زبان های انگلیسی و آلمانی می باشد. فارغ التحصیلان از این دبیرستان ها می توانند وارد عرصه کار شده و یا برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه بشوند.

 • دبیرستان مشاغل کشاورزی (Tarım Meslek Lisesi)

دبیرستان های مشاغل کشاورزی با هدف پیشرفت اقتصاد و کشاورزی کشور، مدیریت و برنامه ریزی کشاورزی با یادگیری علوم گیاهی و حیوانی، زیباسازی محیط، شیلات، تجهیزات و صنایع کشاورزی، آنالیز مواد غذایی و تکنیک های کشاورزی در حال آموزش تکنیسین های دارای علوم فنی و علمی می باشند.

در این مدارس آموزش علوم بهداشت حیوانی، تجهیزات کشاورزی و تکنولوژی کشاورزی به دو صورت مدارس روزانه و اقامتی انجام می شود. فارغ التحصیلان از این مدارس می توانند در سازمان های خصوصی و با آزمون ورودی در سازمان های دولتی فعالیت داشته باشند.

 • دبیرستان هنرهای زیبا (Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi)

دبیرستان هنرهای زیبا با هدف پرورش دانش آموزان با استعداد به واسطه ایده های خلاقانه، هنرهای ذاتی و توانایی های فردی در حال آموزش می باشند. در دبیرستان هنر های زیبا علوم آواشناسی و موسیقی، هنرهای دستی مانند مجسمه سازی و نقاشی، بازیگری و هنرهای اجرایی آموزش داده می شوند. تعداد حداکثر افراد در هر کلاس ۲۴ نفر می باشد. برای ورود به این دبیرستان ها باید در آزمون ورودی دبیرستان شرکت کرد.

 • دبیرستان ورزش (Spor Lisesi)

دبیرستان های ورزش شامل مدارسی می شوند که آموزش تربیت بدنی و علوم وابسته به ورزش با توجه به زیر ساخت های ورزشی که شامل سالن های ورزشی سربسته، زمین فوتبال و سایر زمین بازی های ورزشی برای تقویت مهارت های فیزیکی دانش آموزان در حال فعالیت می باشند.

ارائه خدمات آموزشی در این مدارس به دو صورت روزانه و اقامتی می باشند. تعداد حداکثر افراد در هر کلاس ۲۴ نفر می باشد. فارغ التحصیلان با توجه به رتبه مهارت کسب شده از دبیرستان می توانند وارد رشته مورد علاقه در دانشگاه شوند. برای ورود به این دانشگاه ها باید در آزمون ورودی دبیرستان شرکت کرد.

 • دبیرستان اسلامی (İmam Hatip Lisesi)

بر اساس ماده ۳۲ قانون ۱۷۳۹ قانون آموزش ملی داوطلبان تحصیل در رشته های طلبگی، حافظی قرآن و آموزش قرآن باید در دبیرستان های اسلامی تحصیل نمایند. این مدارس با هدف تربیت افراد علاقه مند به علوم و رشته اسلامی تاسیسش گردیده و در حال فعالیت می باشند.

مدت زمان آموزشی در این مدارس ۴ سال می باشد. فارغ التحصیلان از این دبیرستان ها می توانند با شرکت در آزمون های Yükseköğretime Geçiş Sınavı) YGS) و یا Lisans Yerleştirme Sınavı) LYS) وارد دانشگاه شده و در رشته های مربوطه به رشته تحصیلی خود و دیگر رشته های تحصیلی شروع به تحصیل بکنند. دانشجویانی که خواهان تحصیل در رشته های الهیات، علوم دینی و آموزش علوم اخلاقی می باشند دارای رتبه و ارجحیت بیشتری نسبت به دیگران خواهند بود.

جهت دریافت مشاوره رایگان در مورد سیستم آموزشی در مدارس ترکیه ، از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان تومرسنتر تماس بگیرید.

نظرات :

ارسال دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست‌های جدید:
۱ اسفند ۱۴۰۲

تافل (TOEFL)

با ما همراه باشید تا تمام آنچه که درمورد تافل میخواهید بدانید را برایتان شرح دهیم: تافل چیست؟ یکی از مهمترین پیش نیازهای ادامه تحصیل در دانشگاههای خارجی داشتن مدرک زبان انگلیسی تافل است؛ اگر در آینده ای نزدیک قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را داشته باشید مطمئنا سوالات زیادی در ذهنتان به […]

ادامه مطلب
۱۶ بهمن ۱۴۰۲

زبان فرانسه

حتما شما هم شنیده­ اید که زبان فرانسه، رمانتیک­ترین زبان دنیا و به عبارت بهتر، زبان عشق است. این زبان ساختارمند، سومین زبان رایج و پرمخاطب در دنیا، دومین زبانی است که در تمام قاره­های جهان متکلم دارد. همچنین این زبان، یکی از زبان­های پرکاربرد در سازمان­های بین المللی مانند ناتو و سازمان ملل و… […]

ادامه مطلب