نوشته شده توسط: جائری

                          

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۲۱

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 21 - آزمون شماره بیست و یکم یوس 2022 در تاریخ 20 خرداد 1401 بصورت حضوری در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۲۰

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 20 - آزمون شماره بیستم یوس 2022 در تاریخ 13 خرداد 1401 بصورت حضوری در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر

ثبت نام دانشگاه استانبول تکنیک ۲۰۲۲ مقطع دکترا

ثبت نام دانشگاه استانبول تکنیک 2022 شهر استانبول  ورودی سپتامبر 2022 در مقطع دکترا مهلت ثبت نام : تا 6 تیر 1401 - برای مشاوره و ثبت نام با ما تماس بگیرید

بیشتر

ثبت نام دانشگاه استانبول تکنیک ۲۰۲۲ مقطع ارشد

ثبت نام دانشگاه استانبول تکنیک 2022 شهر استانبول مقطع ارشد ورودی سپتامبر 2022 در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترامهلت ثبت نام : تا 6 تیر 1401

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۹

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 19 - آزمون شماره نوزدهم یوس 2022 در تاریخ 23 اردیبهشت 1401 بصورت حضوری در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۸

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 18آزمون شماره هجدهم یوس 2022 بصورت حضوری در تاریخ 16 اردیبهشت 1401 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۷

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 17 - آزمون شماره هفدهم یوس 2022 در تاریخ 2 اردیبهشت 1401 در موسسه تومرسنتر بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۶

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 16 - آزمون شماره شانزدهم یوس 2022 در تاریخ 2 اردیبهشت 1401 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر

خوابگاه دانشجویی پسرانه Academia Seyrantepe در ترکیه

خوابگاه دانشجویی پسرانه Academia Seyrantepe (آکادمی سیران تپه) توسط کارکنان اداری مورد تایید وزارت آموزش ملی، مقاوم در برابر زلزله، مطابق با مقررات خوابگاه های خصوصی وزارت آموزش ملی، با تمرکز بر رضایت دانش آموزان و با صلاحیت نهادی مدیریت می شود. 

بیشتر