برچسب: آمادگی یوس آمادگی یوس

دانشگاه استانبول کورتور – İstanbul Kültür

بیشتر

دانشگاه باشکنت – Başkent

بیشتر

دانشگاه گلیشیم – Gelişim

بیشتر

آزمون شماره ۲۴ آمادگی YÖS

بیشتر

آزمون شماره ۲۲ و ۲۳ آمادگی YÖS

بیشتر

دانشگاه آنکارا – Ankara

بیشتر

دانشگاه کاراتکین – Karatekin

بیشتر

دانشگاه رجب طیب اردوغان – Recep Tayyip Erdoğan

بیشتر

دانشگاه کاستامونو – Kastamonu

بیشتر
1 2 6